Snart lanseras AI för smarta städer och samhällen

Våra norska kollegor är i gång med att lansera ett nätverk och en språngbräda för kommuner och offentlig sektor in i AI-världen. Nyfiken? Följ med!

AI för smarta städer och samhällen är ett forum som adresserar möjligheter, utmaningar, lösningar och implementeringar inom artificiell intelligens i samhällsutveckling.

Som ett första förslag kommer forumet att rikta sig till kommuner, regioner, myndigheter och andra nätverk i Norge. Genom våra nordiska partners är vi också i färd med att skapa länkar över nationella gränser, så att vi kan samarbeta om samma ämnen och lära av varandra

Initiativet bakom AI för Smarta städer och samhällen kommer från Smart Innovation Norges affärsområden Smarte Byer og Samfunn och Cluster for Applied AI, men ska utvecklas i nära samarbete med flera partners.

Måndagen den 21 juni arrangerades ett första arbetsmöte för att diskutera hur forumet ska sättas ihop, vem som ska gå med, vilka aktiviteter som är lämpliga och vilka ämnen som prioriteras.

Vi ser att mycket händer på denna front nu och vi tror att Norge har mycket att vinna på ett operativt, utforskande, långsiktigt och öppet samarbete så att det gynnar samhället. Vi ser också att det är önskvärt att ha en arena som lyfter och utforskar samhällets fördelar där den offentliga sektorn är drivkraften. För att göra detta på ett lämpligt sätt anser vi att det är viktigt att underlätta den praktiska utbytet av erfarenheter och lärdomar samt att arbeta tillsammans för utbildning och kompetensuppbyggnad och genomföra flera gemensamma projekt. Samtidigt vill vi använda detta forum för att sprida framgångsfaktorer och enkla sätt att skala piloter och projekt som har genomförts inom detta tema de senaste åren.

Bland annat vill vi fokusera på teman som strategisk kompetensutveckling för teknologiadaption, artificiell intelligens och hållbarhet, finansiering och investeringar i infrastruktur, identifiering och validering av vinster samt verktygslådor för maskininlärning, autonomi och praktisk implementering och organisering.

De konkreta förslagen till aktiviteter som lyfts fram vid arbetsmötet var: Digital plattform för kunskapsdelning, webbinarier och workshops, hackathons, gemensamma innovationsprojekt och överföring av lärdomar.

Våra partners inbjuds automatiskt till detta forum och för andra kommer det snart att finnas mer information om hur man går med. Planen är att starta med ett öppet webinar efter sommaren.

Vid frågor kontakta Celine Berggren-Clausen på e-post eller mobil +47 467 00 138

Smart Innovation Norway startar svenskt dotterbolag

Avdelningen Smarta Städer och Samhällen i Smart Innovation Norway expanderar och erbjuder nu sina framgångsrika innovationsprogram även till svenska kommuner, offentligt ägda hamnar och energibolag.

– Eftersom vi har vårt huvudkontor i Halden precis vid gränsen till Sverige känns det fantastiskt att ta steget över gränsen och börja samarbeta med svenska kommuner, hamnar och energibolag. Vi vill sprida vår etablerade metodik för operativa innovationsprogram som skapar nya och bättre tjänster för invånarna inom en rad olika samhällsområden, samtidigt som kommunen minskar sina kostnader och det lokala näringslivet kan anställa fler, säger Thor Moen, avdelningschef för Smarta Städer och Samhällen i Smart Innovation Norway.

SI Communities AB är ett non-profit-bolag som ägs till 100% av Smart Innovation Norway, en forsknings- och innovationsorganisation som är baserad i Halden, Norge.

Två miljoner kronor till Innocities-programmet

– Vi ska experimentera tillsammans på ett nytt sätt och skapa något som hjälper till att förändra världen!

Nu ska Smart Innovation Norways smart citymodell utvecklas och erbjudas i Sverige. Under namnet Innocities ska Smart Innovation tillsammans med Sweco, Mälardalens Universitet och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling – utveckla och anpassa den norska smart citymodellen för att fungera i en svensk kontext och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle hos kommuner, hamnar och andra offentligt ägda organisationer.

– I anslaget skriver Vinnova att projektet har stort potential att lyckas och tillsammans skapa en lösning som är anpassad efter målgruppens behov genom att projektet stärker innovationsförmågan hos partners genom samverkan. Det är precis vad vi vill, och vi går in i det här projektet med entusiasm, höga förväntningar och ett stort leende på läpparna, säger Ulrika Holmgren och Marcus Lind Nerhoel – seniorrådgivare inom Smarta Städer och Samhällen hos Smart Innovation. Ulrika är projektledare och operativt ansvarig för Innocities.

Läs också: Smart Innovation Norway startar svenskt dotterbolag

Det är Smart Innovation i Sverige som ska leda projektet, och de har fått medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. I uppstartsmötet med Vinnova inledde Sara Hugosson, handledare på Vinnova med att säga att “vi ska experimentera tillsammans på ett nytt sätt och skapa något som hjälper till att förändra världen!”.

Smart city-modellen

Innocities bygger på smart citymodellen som har blivit utvecklad av Smart Innovation Norway´s avdelning Smarte Byer och Samfunn tilsammans med 15 norska kommuner, offentligt ägda hamnar och energibolag som de har samarbetat med sedan 2011. Genom de 15 samverkansprogrammen har de byggt upp en portfölj med över 120 innovationsprojekt, som alla bidrar till att möta lokala hållbarhetsutmaningar.

– Genom att vidareutveckla modellen i Sverige (och Norden) ska projektet bidra till att utveckla innovations- och samverkansförmågan hos flera kommuner, offentligt ägda hamnar och energibolag. Innocities kommer att erbjuda en systematisk innovationsprocess och metodik för lokal samverkan. Syftet är att påskynda arbetet med att nå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling där aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle bidrar tillsammans, berättar Holmgren.

Projektet letar nu efter offentliga aktörer som vill öka takten i sin gröna omställning. Under 2022 planerar man att kunna erbjuda Innocities innovationsprogram till alla svenska kommuner.

Ingen enskild aktör kan lösa de utmaningar vi står inför. Med Innocities skapar vi ett nytänkande samarbetsformat. Vi ökar innovations- och samverkansförmågan i städers ekosystem och skapar därigenom bättre förutsättningar att ställa om till mer hållbara städer och samhällen berettär Elisabet Spross -Innovation Lead Sweco

Läs också: Innocities – Ett innovationsprogram för att hjälpa kommuner med omställningen till ett hållbart samhälle

Fakta Smart Innovation i Sverige är en del av Smart Innovation Norway, en forsknings- och innovationsorganisation med huvudkontor i Halden, Norge.

Vinnova – samhällets innovativa lösningar: Ett program som finansierar Innocities.

Totalbudget: 1 998 436 kr.

Projektperiod: 15. oktober 2021 – 15. mars 2023. Partners: Sweco Sverige AB och Mälardalens Universitet och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.