Speed solving för smarta hållbara städer på H22

Innocities bjuder in till en ”speed solving” för smarta hållbara städer under H22 i Helsingborg den 1 juni. Under två timmar kommer vi att genomföra ett Innocities innovationsprogram i miniformat.

Som representant från kommun eller annan offentlig organisation, näringsliv, akademi och civilsamhälle får du ett värdefullt utbyte med andra och en inblick i vad ett Innocities-program kan åstadkomma. Under workshopen kommer vi att identifiera utmaningar och samskapa idéer som ska snabba på omställningen till smarta och hållbara städer och samhällen. Du som deltar kommer att få ta del av allt material, inklusive alla idéer från workshopen.

Målgrupp: Representanter från kommuner, städer, näringsliv och civilsamhället.

Plats: Swecos kontor, Terminalgatan 1, Helsingborg

Tid: 1 juni, kl.10.00-12.00

Läs mer om eventet på H22:s webb

Varmt välkommen!

Innocities är ett Vinnova-finansierat projekt med mål att skapa nya förbättrade tjänster för invånarna, att bidra till minskade kostnader för kommuner och att tillrättalägga för nya arbetstillfällen i näringslivet. Vi samarbetar med svenska kommuner, offentligt ägda hamnar och energibolag och du är välkommen att ta kontakt för mer information om vad vi kan göra tillsammans med er.