Partnerskapskoordinatorer

Koordinatorerna av Innocities-partnerskapsprogram har lång erfarenhet av operativt innovationsarbete där vi har tagit fram smarta lösningar som bidragit till hållbara tjänster för invånare, minskade kostnader för offentliga aktörer och skapandet av flera gröna arbetsplatser.

Koordinatorer för partnerskapet

Eli Haugerud

Head of Communities
Smart Innovation Norway

Elisabet Spross

Innovation Lead and Smart City expert
SWECO Sverige AB

Peter E. Johansson

Head of division Innovation management
Mälardalens universitet

Anders Fundin

Director of Research
SIQ - Swedish Institute for Quality

Tore Odden

Specialrådgivare
Smart Innovation Norway