Vad är InnoCities?

Innocities är ett innovationspartnerskap för hållbar samhällsutveckling för nordiska aktörer inom offentlig sektor.

Syftet är att påskynda omställningsarbetet att uppnå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling. InnoCities bygger på en metodik som har utvecklats av Smart Innovation Norway och som nu vidareutvecklas tillsammans med Sweco Sverige, Mälardalens Universitet och SIQ-institutet för kvalitetsutveckling.

​Innocities fick i oktober 2021 finansiering från Vinnova för att utveckla samarbetet och nu har vi ett erbjudande till nordiska aktörer inom offentlig sektor som vill öka sin innovationsförmåga och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

People gathered in a park on a sunny day. Photo by Leah Kelley (pexels.com)

Events

Kickoff för innovationspartnerskapet Innocities

Välkommen till kick off för det nya innovationspartnerskapet Innocities! Vi hoppas du vill vara med och ta del av insikter från Innocities – ett innovationspartnerskap för hållbar samhällsutveckling.

Gå til eventsiden