Två miljoner kronor till Innocities-programmet

– Vi ska experimentera tillsammans på ett nytt sätt och skapa något som hjälper till att förändra världen!

Nu ska Smart Innovation Norways smart citymodell utvecklas och erbjudas i Sverige. Under namnet Innocities ska Smart Innovation tillsammans med Sweco, Mälardalens Universitet och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling – utveckla och anpassa den norska smart citymodellen för att fungera i en svensk kontext och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle hos kommuner, hamnar och andra offentligt ägda organisationer.

– I anslaget skriver Vinnova att projektet har stort potential att lyckas och tillsammans skapa en lösning som är anpassad efter målgruppens behov genom att projektet stärker innovationsförmågan hos partners genom samverkan. Det är precis vad vi vill, och vi går in i det här projektet med entusiasm, höga förväntningar och ett stort leende på läpparna, säger Ulrika Holmgren och Marcus Lind Nerhoel – seniorrådgivare inom Smarta Städer och Samhällen hos Smart Innovation. Ulrika är projektledare och operativt ansvarig för Innocities.

Läs också: Smart Innovation Norway startar svenskt dotterbolag

Det är Smart Innovation i Sverige som ska leda projektet, och de har fått medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. I uppstartsmötet med Vinnova inledde Sara Hugosson, handledare på Vinnova med att säga att “vi ska experimentera tillsammans på ett nytt sätt och skapa något som hjälper till att förändra världen!”.

Smart city-modellen

Innocities bygger på smart citymodellen som har blivit utvecklad av Smart Innovation Norway´s avdelning Smarte Byer och Samfunn tilsammans med 15 norska kommuner, offentligt ägda hamnar och energibolag som de har samarbetat med sedan 2011. Genom de 15 samverkansprogrammen har de byggt upp en portfölj med över 120 innovationsprojekt, som alla bidrar till att möta lokala hållbarhetsutmaningar.

– Genom att vidareutveckla modellen i Sverige (och Norden) ska projektet bidra till att utveckla innovations- och samverkansförmågan hos flera kommuner, offentligt ägda hamnar och energibolag. Innocities kommer att erbjuda en systematisk innovationsprocess och metodik för lokal samverkan. Syftet är att påskynda arbetet med att nå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling där aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle bidrar tillsammans, berättar Holmgren.

Projektet letar nu efter offentliga aktörer som vill öka takten i sin gröna omställning. Under 2022 planerar man att kunna erbjuda Innocities innovationsprogram till alla svenska kommuner.

Ingen enskild aktör kan lösa de utmaningar vi står inför. Med Innocities skapar vi ett nytänkande samarbetsformat. Vi ökar innovations- och samverkansförmågan i städers ekosystem och skapar därigenom bättre förutsättningar att ställa om till mer hållbara städer och samhällen berettär Elisabet Spross -Innovation Lead Sweco

Läs också: Innocities – Ett innovationsprogram för att hjälpa kommuner med omställningen till ett hållbart samhälle

Fakta Smart Innovation i Sverige är en del av Smart Innovation Norway, en forsknings- och innovationsorganisation med huvudkontor i Halden, Norge.

Vinnova – samhällets innovativa lösningar: Ett program som finansierar Innocities.

Totalbudget: 1 998 436 kr.

Projektperiod: 15. oktober 2021 – 15. mars 2023. Partners: Sweco Sverige AB och Mälardalens Universitet och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.