Referensprojekt

Vi i Innocities tror att vi genom att jobba tillsammans kan skapa mer värde för offentlig sektor som vill öka sin innovationsförmåga och bidra till mer hållbara städer och samhällen. Vi jobbar med utgångspunkt i quadrouple-helix samverkan, dvs. att vi i våra projekt så långt som möjligt har med representanter från offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället och akademin.

Smart Innovation Norway, Sweco, Mälardalens Universitet och SIQ bidrar tillsammans med lång erfarenhet och djup kunskap inom innovation och hållbarhet. Vi bidrar också med spetskompetenser inom ett antal områden relevanta för Innocities erbjudande:

"Tilsammans har vi drivit många hundra projekt innan innovation, smarta städer och samhällsutveckling"

1000+

Innovationsprojekt i Norden

15

Innovationsprogram i Norge

25

Innovationsprogram i Sverige

Utdrag från vår projektportfölj