Snart lanseras AI för smarta städer och samhällen

Våra norska kollegor är i gång med att lansera ett nätverk och en språngbräda för kommuner och offentlig sektor in i AI-världen. Nyfiken? Följ med!

AI för smarta städer och samhällen är ett forum som adresserar möjligheter, utmaningar, lösningar och implementeringar inom artificiell intelligens i samhällsutveckling.

Som ett första förslag kommer forumet att rikta sig till kommuner, regioner, myndigheter och andra nätverk i Norge. Genom våra nordiska partners är vi också i färd med att skapa länkar över nationella gränser, så att vi kan samarbeta om samma ämnen och lära av varandra

Initiativet bakom AI för Smarta städer och samhällen kommer från Smart Innovation Norges affärsområden Smarte Byer og Samfunn och Cluster for Applied AI, men ska utvecklas i nära samarbete med flera partners.

Måndagen den 21 juni arrangerades ett första arbetsmöte för att diskutera hur forumet ska sättas ihop, vem som ska gå med, vilka aktiviteter som är lämpliga och vilka ämnen som prioriteras.

Vi ser att mycket händer på denna front nu och vi tror att Norge har mycket att vinna på ett operativt, utforskande, långsiktigt och öppet samarbete så att det gynnar samhället. Vi ser också att det är önskvärt att ha en arena som lyfter och utforskar samhällets fördelar där den offentliga sektorn är drivkraften. För att göra detta på ett lämpligt sätt anser vi att det är viktigt att underlätta den praktiska utbytet av erfarenheter och lärdomar samt att arbeta tillsammans för utbildning och kompetensuppbyggnad och genomföra flera gemensamma projekt. Samtidigt vill vi använda detta forum för att sprida framgångsfaktorer och enkla sätt att skala piloter och projekt som har genomförts inom detta tema de senaste åren.

Bland annat vill vi fokusera på teman som strategisk kompetensutveckling för teknologiadaption, artificiell intelligens och hållbarhet, finansiering och investeringar i infrastruktur, identifiering och validering av vinster samt verktygslådor för maskininlärning, autonomi och praktisk implementering och organisering.

De konkreta förslagen till aktiviteter som lyfts fram vid arbetsmötet var: Digital plattform för kunskapsdelning, webbinarier och workshops, hackathons, gemensamma innovationsprojekt och överföring av lärdomar.

Våra partners inbjuds automatiskt till detta forum och för andra kommer det snart att finnas mer information om hur man går med. Planen är att starta med ett öppet webinar efter sommaren.

Vid frågor kontakta Celine Berggren-Clausen på e-post eller mobil +47 467 00 138