Verktyg

Som partner i InnoCities-programmet vil du få tillgång till en mengd verktyg, prosessbeskrivelser, best practices, documentation och andra fördelar.

Flera av SIQs forskningsprojekt har lett fram till lättillgängliga verktyg som kan hjälpa organisationer med att leda och styra mot hållbar framgång. En komplett översikt över verktygen finns på SIQs hemsida:

SIQ Kontrast

SIQ Kontrast ger organisationen en bild av verksamhetens samlade förmåga och förutsättningar att leda mot hållbar framgång. Genom insikter och feedback från mätningen ökar samsynen kring verksamhetens nuläge vilket stärker såväl snabbrörlighet som förändringsförmåga.

SIQ Kvalitetskulturindex/SIQ Organisationskulturindex

En stark kvalitetskultur innebär att ledare och medarbetare har en god förmåga att agera och ta välgrundade beslut i vardagens olika situationer. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer och de beteenden ni föredrar, kan ni som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla en kvalitetskultur som leder mot hållbar framgång. SIQ Kvalitetskulturindex ger dessutom ledare och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden. SIQ Kvalitetskulturindex kan även kompletteras med en mätning av organisationens egna värderingar uttryckta i beteenden genom SIQ Organisationskulturindex.

SIQ Management Index

SIQ Management Index indikerar nuläget i er verksamhet i relation till faktorer som kännetecknar framgångsrika och hållbara verksamheter. Det handlar om ledarnas perspektiv på verksamhetens nuläge och potential. I en efterföljande workshop får ledningsgruppen möjlighet att reflektera och tillsammans inrikta arbetet baserat på fakta. Syftet är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla arbetssätten inom prioriterade områden.